Portofoliul profesorului

I. DATE PERSONALE

1. Structura anului școlar / Calendar

2. Încadrarea ( clase, nr. de ore)

3. Orarul

4. Fișa postului

5. Curriculum Vitae (poate fi creat aici)

6. Raport de autoevaluare

7. Adeverință calificativ

II. ACTIVITATEA DE LA CATEDRA

1. Programa școlară și programele pentru opționalele propuse, pentru CES( daca este cazul)

2. Planificarea calendaristică (planificarea anuala si pe unități de învățare)

3. Proiecte didactice ( min. două proiecte de lecție)

4.Teste inițiale și interpretarea lor.

5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora și observațiile, concluziile ce se impun, testele sumative pentru fiecare unitate de învățare sau testele date la sfârșit de semestru sau an școlar)

6. Fise de lucru (pe clase, pe nivel de performante vizat)

7. Fișe de progres ale elevilor

8. Catalogul profesorului

9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunoștințelor

10. Lista auxiliarelor curriculare utilizate la clasă

11. Fișe de asistențe / interasistențe la ore.

III. PERFORMANȚE

1. Calendarul olimpiadelor si concursurilor școlare

2.Tabel nominal cu elevii selecționați și pregătiți pentru olimpiade si concursuri

3. Planificarea pregătirii suplimentare și prezența elevilor la pregătirea olimpiadelor și concursurilor

4. Tabele cu rezultatele obținute la toate fazele olimpiadelor și concursurilor.

IV. ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ

1. Centralizarea rezultatelor obținute de elevi la alte concursuri, proiecte, pe ani de studiu și nivel de participare (școala, municipiu, județean, interjudețean , național, internațional ;

2. Lista participărilor cadrului didactic la parteneriate și proiecte. Proiecte derulate în școală;

3. Lista participărilor cadrului didactic la simpozioane, concursuri interjudețene, naționale, internaționale;

4. Dovezi ale activității (diplome, adeverințe, certificate)

V. PERFECȚIONARE

1. Fișa de formare (denumirea cursului, cine organizează cursul, formator, perioada);

2. Alte forme individuale de formare/ perfecționare profesională (studii superioare, masterate);

3. Tematica cercului pedagogic;

4. Documente privind calitatea de expert în educație, mentor, formator local/ județean/

național; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J.;